Zabezpieczenia przeciwpożarowe eventów, imprez, prac niebezpiecznych pod względem pożarowym


Zapewniamy kompleksowe zabezpieczenie przeciwpożarowe podczas imprez oraz prac niebezpiecznych o wysokim ryzyku pożarowym. Nasza firma specjalizuje się w świadczeniu usług, które gwarantują ochronę zarówno na świeżym powietrzu, jak i wewnątrz obiektów.


Zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez, eventów

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników wydarzenia ponosi jego organizator. To jego celem powinno być odpowiednie zabezpieczenie imprezy, a także wdrożenie zasad zachowania się osób na niej obecnych.


Nasi wykwalifikowani specjaliści ds. bezpieczeństwa posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie, aby czuwać nad bezpieczeństwem imprez i prac niebezpiecznych pod względem pożarowym. Specjaliści ds. ochrony przeciwpożarowej nadzorujący prace/event zwracają uwagę na przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, a także posiadają przy sobie niezbędny podręczny sprzęt gaśniczy, gotowy do natychmiastowego działania w przypadku zauważenia zagrożenia.

Plan bezpieczeństwa ppoż. imprezy


Nasza firma oferuje również doradztwo w zakresie sporządzenia planów bezpieczeństwa ppoż. uwzględniające m.in:


  • lokalizację podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • instrukcję postępowania na wypadek pożaru (procedury ewakuacyjne, w tym również te dla ochrony pełniącej nadzór nad imprezą),
  • wyznaczenie dróg ewakuacyjnych,
  • oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz innych istotnych miejsc z punktu widzenia ppoż.
  • szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa związanego z ochroną przeciwpożarową.


Przed rozpoczęciem imprezy szkolimy również personel ochrony, aby posiadali świadomość istnienia procedur ewakuacyjnych oraz byli w stanie udzielić ewentualnej pomocy uczestnikom wydarzenia.


Gwarantujemy profesjonalną obsługę i skuteczne zabezpieczenie przeciwpożarowe na imprezach oraz w pracach niebezpiecznych. Skontaktuj się z nami, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dla Twojej imprezy lub miejsca pracy.


Nasza misja to nie tylko kompleksowa dokumentacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ale również zaangażowanie w pomoc społeczności – 5% kwoty netto każdej wystawionej faktury VAT przekazujemy na rzecz organizacji pożytku publicznego.