Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Czym są szkolenia przeciwpożarowe?

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej mają za zadanie poszerzenie wiedzy na temat procedur bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zasad zachowania się podczas pożaru oraz nabycie praktycznych umiejętności obsługi sprzętu takiego jak gaśnice czy hydranty.

Dlaczego my?

Nasze szkolenie obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, aby zapewnić kompleksowe przyswojenie wiedzy. Postaw na jakość – to część praktyczna odpowiada za zapamiętywanie, i z pewnością zaowocuje mniejszym stresem w przypadku konieczności użycia podręcznego sprzętu gaśniczego w sytuacji zagrożenia.


W trakcie części teoretycznej uczestnicy zdobędą wiedzę na temat podręcznego sprzętu gaśniczego, postępowania w czasie pożaru, warunków ewakuacji, zasad gaszenia pożaru, zasad zachowania się na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa i wielu wielu innych. Prezentacja przygotowana jest w taki sposób, by nie „zanudzić” uczestników – zawiera wiele filmów i ciekawostek z dziedziny ochrony przeciwpożarowej a także praktyczne wykorzystanie wiedzy w warunkach domowych.


Praktyczna część szkolenia pozwoli na wyćwiczenie umiejętności ugaszenia kontrolowanego pożaru przy użyciu gaśnicy. W tym celu wykorzystamy palącą się łatwopalną ciecz znajdującą się w wannie wychwytowej. Wierzymy, że praktyczne doświadczenie pozostaje w pamięci na dłużej i pozwala lepiej radzić sobie w sytuacjach rzeczywistych. Ponadto, jeżeli Twój zakład jest wyposażony w instalację wodociągową przeciwpożarową (hydranty wewnętrzne) to możemy również wykorzystać ten rodzaj sprzętu i podać wodę!


Co możemy obiecać? Nie będzie nudno!

Szkolenie wstępne / okresowe / specjalistyczne (związane ze stanowiskiem pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa)


W obszarze szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej można wyróżnić kilka istotnych etapów.


Pierwszym z nich jest szkolenie wstępne – wprowadzające, które ma na celu zapoznanie nowych pracowników z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w danej instytucji w tym m.in. zapoznanie się z dokumentem Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. 

Następnie odbywa się szkolenie okresowe, mające na celu zapoznanie uczestników z właściwym sposobem korzystania z różnych typów sprzętu gaśniczego oraz zidentyfikowaniem konkretnych zagrożeń związanych z pożarami. 

Dodatkowo, dostępne są szkolenia dedykowane specjalistom, którzy na co dzień mają do czynienia z materiałami łatwopalnymi. Szkolenia skierowane są głównie do osób związanych ze stanowiskiem pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.


Skorzystaj z naszego szkolenia z ochrony przeciwpożarowej i zyskaj niezbędną wiedzę oraz umiejętności, aby zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy. Skontaktuj się z nami już dziś, aby umówić się na szkolenie i podnieść świadomość pożarową w Twojej firmie.


Nasza misja to nie tylko kompleksowa dokumentacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ale również zaangażowanie w pomoc społeczności – 5% kwoty netto każdej wystawionej faktury VAT przekazujemy na rzecz organizacji pożytku publicznego.